26 Kasım 2007 Pazartesi

DEMOKRASİ NE DEĞİLDİR.

Aşağıda ki yazıyı 26.11.2007 günlü Cumhuriyet Gazetesi sayın Prof.dr Emre Kongar'ın
aydınlanma köşesinden aldım affına sığınarak yayınlıyorum. Değerli okurlarım,şimdiye kadar derdimi, ''Demokrasi nedir'' diye anlatmaya çalıştım.
Bugün konuyu ''Demokrasi ne değildir'' diye ele almak istiyorum.
 1. Demokrasi, emperyalizmin kuklalarının ''halktan yetki aldık''görüntüsü altında ülkeyi yönetmesi değildir.
 2. Demokrasi,ülke çıkarlarının emperyalistlerin çıkarları uğruna feda edilmesi değildir.
 3. Demokrasi,terör eylemlerinin yeşereceği ve egemen olacağı bir ortam değildir.
 4. Demokrasi,sayısal azınlıkların yada sayısal çoğunluğun,milli yada dini duyguları kötüye kullanarak ,ülkeyi faşizme ya da şeriatçılığa sürüklemesi değildir.
 5. Demokrasi, etnik bölücülük değildir.
 6. Demokrasi, çoğunluk diktatörlüğü değildir.
 7. Demokrasi ülkeyi yönetenlerin demokrasinin önkoşulları olan Laikliği, temel hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracak eylemleri.''sandıktan çıktık'' gerekçesine sığınarak yapması değildir.
 8. Demokrasi tarikatların, cemaatlerin egemenliği değildir.
 9. Demokrasi, feodal düzen,toprak ağalığı değildir.
 10. Demokrasi, kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeleri ,evde oturmaya veya örtünmeye zorlanması,köleleştirilmesi değildir.
 11. Demokrasi , kadınların ''töre cinayetleri'' adı altında katledilmesi değildir.
 12. Demokrasi, liderler oligarşisi değildir.
 13. Demokrasi, sahtecilerin, vurguncuların , hırsızların,uğursuzların,dokunulmazlık zırhına bürünmesi değildir.
 14. Demokrasi, ayrıcalıklı bir siyasetçi sınıfı yaratmak değildir
 15. Demokrasi , genel olarak yağmacılık değildir.
 16. Drmokrasi, özel olarak halkın ve politikacıların el ele ,tarihsel ,doğal ve kentsel zenginliklerimizi ,sit alanlarını birlikte talan etmesi değildir.
 17. Demokrasi, yoksulluk ve gelir adaletsizliği değildir.
 18. Demokrasi ,sağlıksız konutlar, gecekondu yaşamı değildir.
 19. Demokrasi ,sosyal güvenlikten ve sağlık hizmetlerinden yoksun olmak değildir.
 20. Demokrasi, doğal kaynaklarımızın tüketilmesi, hava ve su kirliliği değildir.
  ekongar@cumhuriyet.com.tr;www.kongar.org

Hiç yorum yok: