7 Mart 2008 Cuma

GÜNDEMDE KONUŞULANLAR

6 mart 2008 günü akşamı dünya kadınlar günü nedeniyle ATV de Siyaset meydanı adlı programını biraz izledim. Bu programın içeriyi ile ilgili pek Fazla bir şey söylenmedi söylenenleri de kimse dinlemedi.İnsanların birbirlerinin konuşmasına ,düşüncesine saygısı yok.Durum böyle olunca toplantıda sorunları dile getirmekten çok daha da karmaşık hale getirdiler.
Sorunlar şöyle idi:
1-Kadın hakları.
2-Anne olarak oğlunu askere gönderir misiniz?
3-Terör sorunu PKK meselesi.
Konuşmacılar genelde ülkenin bütün bölgelerinde kadınların ezildiği sömürüldüğünü, dövüldüğünü, horlandığını ve kadınlarımızın çoğunun ekonomik Bağımsızlığı olmadığından tüm bu eziyetlere katlandıklarını ifade ettiler. Başka bir Bayan doğu ve güneydoğuya yeterli yatırım yapılmadığını bu nedenle İnsanların işsiz kaldığını böylece gençlerin teröre bulaştıklarını ifade etti.
diğer bir Bayan Bu ülkeyi Atalarımızın kan dökerek, can vererek Bizlere armağan ettiğini bu ülke için atam ölmüşse ben de ölmeğe hazırım dedi ve İki Şehit verdiğini oğlunu da askere göndereceğini söyledi. Bir diğeri ise şöyle dedi:
Bu ülkenin bir bütçesi var (gelir, gider) ailelerin de bütçeleri var Eğer devlet gerekli geliri olmadan çok hesapsız harcama yaparsa açık verir ne birİş sahası açar ne de kalkınma olur o zaman insanları da işsiz kalır. Aileler de Bütçesine bakmadan on, oniki çocuk yaparsa o anne ne çocuklarına eşit sevgi verir ne eğitim ve nede doğru dürüst bir beslenme yapabilir. Durum böyle olunca insanlar Devlete kabahat buluyor, hiç kendisini sorgulamıyor. Hâlbuki aileler bakabileceği kadar çocuk yapsa hem iyi besler hem de gerekli eğitimi verebilir. Zamanın da o bölgelere nüfus planlaması uygulanmak istendiğinde bazı prvakatörler hükümet Kürt vatandaşların neslini kurutuyor yaygarası yayarak bu meseleyi baltaladılar. Bir başkası hükümetin çocuk başına Belli bir miktar aile yardımı verdiğinden başarılı olamayacağını söyledi. Güneydoğulu çiftçilikle iştigal eden bir bayan yani(hanım ağa) söz aldı:Tüm ülke insanlarının kaderde, kıvançta, tasada ortak olduğunu bir ayrı gayrı olmadığını Herkesin vatanını sevmesini, korumasını söyledi. O bölge insanı ya da gençlerinin cahil olduklarını hata yapabileceklerini söyleyerek devletin baba olduğunu babanın çocuklarını affetmesi lazım geldiğini söylediBir başka bayan da ülkemizin her yöresinin aynı ölçüde kalkınmadığına hakVererek büyük şehirlerde de terörün çeşitli şekillerde devam ettiğini söyleyip terörün ne geri kalmışlıkla nede fakirlikle ilgisinin olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti. Ne ABD ne AB ülkeleri bizim dostumuz değil. Bu bölgenin etnik ve dinsel yapısını kullanarak ülkeyi bölüp, parçalamak için teröristleri beslediğini onlara silah ve lojistik destek sağladığını ifade etti. Ayrıca bu terör örgütünü diğer bölge ülkeleri içinde aynı amaçla kullanıyor. Amaç Türkiye'nin zenginlik kaynakları ile orta doğunun petrol kaynaklarına sahip olmak.Kısacası Türkiye'ye biz sana savaşla topla tüfekle bir şey yapamayız ama Senin dilini istila ederiz dinini ılımlı İslam yaparız seni çökertir Anadolu'dan atarız çünkü burası eskiden Roma idi. Kürdistan'ı da kurarak kendilerine yeni uydu devlet planlarını adım adım ilerletiyorlar. Bir ülkenin dili giderse kültürü yok olur tarih sahnesinden silinir.
Bana sorarsanız ülkemin öyle köyü, kasabası var ki tüm olumsuzluklara karşın ne terörist olup dağa çıkıyor ne askerine kurşun sıkıyor. Yoksul ama devletine bağlı cahil ama devletinin malına zarar vermiyor. Hafızanızı tazelemenize yardımcı olayım.
Yol yapan iş makineleri nerede yakıldı, kim yaktı?
Köy basıp okullarda öğretmen ve öğrencileri kim nerede öldürdü?
Terhis ya da izine giden askerlerin yolunu kim nerede kesti ve onları acımadan öldürdü?
Büyük şehirlerin kalabalık yerlerinde bombaları kim niçin patlatıp insanların canına kıyıyor?
Bana göre ok yaydan çıkmış kuzey Irakta ABD desteyi ile kurulmaya çalışılan Kürt devletine özenen bizim yoldan çıkmış vatan hainlerimiz cahil değildirler üst kademe yöneticileri yüksek okul ya da üniversite mezunudurlar. İşsizlik problemleri de yoktur para dersen orta doğudan Avrupa'ya giden uyuşturucu ticaretini onlar organize ediyorlar. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve hatta Avrupa Parlamentosuna rahatlıkla girip, çıkabiliyorlar ve propagandalarını rahatlıkla yapıyorlar.
İşte durum bu vaziyette iken kadınlarımızın başına illada türban taktıracağız baskısı Erkek egemenlerce diretiliyor. Türban özgürlük ya da din sorunu değildir bir dayatmadır.Yoksa günlük yaşamda kimse kimsenin ne giydiği ile ilgilenmiyor.Ama bazı ileri gelenlerimiz'' kadının türbanını çıkarmak demek …do………nu çıkarmak demektir'' diyor.Bu kadar terbiyesizlik kadınlarımıza kadınlar gününde layık görülüyor yazıklar olsun.

Hiç yorum yok: