19 Mart 2008 Çarşamba

ÜLKEMİN BUGÜN KÜ DURUMU

Bu gün yeni yazı yazmaya karar verdim.Yazımınkonusu ülkemin bu gün kü durumu hakkında olacak.Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefiklerimiz savaştan yenik çıkınca, bizde yenilmiş sayıldık.Yapılan Mondros Mütarekesi sonunda :Ordumuz terhis edilmiş silahlarımız elimizden alınmış,nihayet mütareke şartlarını bahane ederek emperyalist ülkelerce yurdumuz işgal edilmiştir.İşgal sonucu İngilizler, yunanlı'lar ,İtalyan'lar,Fransız'larca ülkemiz paylaşılmıştır.Fazla teferruata gerek görmüyorum, bu durumda tarih sahnesine Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları çıkıyor.Fakirlik,açlık ve tüm olumsuz koşullarda bu ülke insanları kendilerine olan saygı, komutanlarına besledikleri sevgi ve güven neticesinde Kurtuluş Savaşı başarı ile kazanılıp bundan 84 yıl önce tüm düşmanlar Ege Denizinin mavi sularına gömülüyor.İşte bu şartlardaTürk Milleti tüm Dünya'ya bağımsızlığını haykırıyor.Savaş sonu Lozan antlaşması ile Yürkiyemizin bu günki sınırları çiziliyor.Savaş sonunda düşmanın yenilgisi ile birlikte Padişah ve tüm aile efradı İngilizlere sığınarak ülkeyi terk ediyor.Ülkede yeni yönetim Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından oluşturuluyor.Mustafa KemalTürkiye Büyük Millet Meclisince Cumhurbaşkanı seçiliyor.İlk iş olarak adını Taşıyan devrimleri gerçekleştiriyor yeni anayasa laiklik temeline dayandırılıyor.Bu günlerde savaşlardan yorgun ve yoksul düşen ülkenin acele kalkınma hamlelerine başlaması gerekmektedir.Ülkenin doğusundan.batısına,kuzeyinden güneyine dengeli olarak yapılansanayi tesisleri, fabrikalar,yapılan kara ve demir yolları kalkınmanın lokonotifi oluyor.Atatürk'ün 15 yıllık iktidarı dönemi övünülecek bir çok başarı ile doludur.Ata'nın ölümünden sonra da önemli işler yapılmıştır ancak 1950'den sonra iktidar olan Cumhuriyet hükümetleri aynı başarıyı gösteremeyip askeri darbeye davetiye çıkarmıştırlar.1960 tan sonra kurulan hükümetler de malesef başarılı olamayıp ülkeyi 70 sente muhtaç duruma sokmuşturlar.Hele 2002 yılında iktidar olnlar özelleştirme adı altında kuruluşunda Atatürk'ün imzası olan fabrika vesanayi tesislerini sata sata bitiremiyorlar.Bu gün ülkenin görünen manzarası şöyledir:Yurdumun verimli tarım arazileri,taşınmaz mülkleri, sanai tesisler, strajetik fabrikaları,kamu kurumları,yeraltı servetleri ,madenlerimiz globalleşme ve özelleştirme adına yabancılara verli işbirlikçilerine satılıyor,peşkeş çekiliyor.Özelleştirilen yerlerde işçiler işten çıkarılıyor, açlığa terkediliyor.Limanlarımızın ve tersanelerimizin durumu da aynı vaziyette.Tüm bu özelleştirmelere rağmen ülkem borç batağında ,aldığı borçları ödeyemiyor,ithalatı ihracından çok sürekli açık veriyor. Bu açıklar fakir vatandaştan vergi olarak devlet kasasına oradanda yandaşlarına dağıtılıyor.Halk seçim rüşveti olarak kömüre alıştırılmış.Ramazan ayında erzak paketlerine muhtaç durumda böylelikle millet sadaka kültürüne alıştırıljyor ,insanları rencide ediyor.Sadakaya muhtaç kişiler yurtaş olmaktan kul ve ümmet konumuna iner.Şu an ülkeyi yöneten AKP hükümetinin kendince yaptığı en iyi icraatdevletin kilit noktalarına bürokrasinin üst kademelerine eşlerinin başı türbanlı ve imamhatip çıkışlıları atamak .Tüm fakülte ve yüksek okullara imamhatiplileri yerleştirmek adına YÖK ilesürekli kavga halinde.kedeki tüm basın ve yayın organları susturulmuş kimsenin muhalefet etmesine tahammülü yok.Anayasa mahkemesi vediğer yüksek yargı organları ile de kavgalı .Türbanı yasallaş tırmak için yeni anayasa yapıp Atatürk ilkelerini ve laikliği törpüleme sevdasında.İşte böyle dediğim dedik mantığı ile ülke yönetiliyor.Daha yazacak çok şey var ama sizlerinde moralini bozmak istemem.Tüm insanlarımızın yarınlara :
Başı dik ,geleceğinden emin ,açlık ve işsizlikten uzak sağlıklı,mutlu günler diliyorum.

Hiç yorum yok: