5 Eylül 2008 Cuma

TORPİL NASIL YAPILIR?

Torpil Nasıl Yapılır ?
Yıl 1934 , o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Ulus'tadır . Bakan ise Niğdeli Abidin ÖZMEN'dir .Bakan , makamında çalışmaktadır .
Kapı çalınır . Bakanın gür sesi :- ' Giriniz ! ' der .ATATÜRK'ün Yaverlerinden biri , yanında iki çocukla makama girerler .Konuklara yer gösterir ve kendisine uzatılan zarfı açar .ATATÜRK'TEN gelen bir mektuptur bu , üzerinde :- ' Bay Abidin ÖZMEN , Milli Eğitim Bakanı ... ' yazmaktadır .Abidin ÖZMEN zarfı özenle açar ve mektubu dikkatle okur ,mektupta şöyle yazmaktadır ;- ' Yaver Bey'le , size , iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum . Bu çocukları ,uygun göreceğiniz bir liseye ( parasız yatılı olarak ) kaydını yaptırınız lütfen ... '
Bu , ATATÜRK'ün bir emridir . Kesinlikle yerine getirilecektir . Bakan ÖZMEN ,Orta Öğretim Genel Müdürü'nü yanına çağırtır ve gelincede kendisine , şu direktifi verir :
- ' Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evrakını alınız ve bu çocuklarınHaydarpaşa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp , her ikisi için de ,üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarının Veli ve ödeyen hanesineATATÜRK'ün ismini yazdırarak bana getiriniz ' der .
Bakanın emri yerine getirilmiştir . Üstüne , Abidin ÖZMEN'de kısa bir mektup yazarak ,makbuzları Yaver Bey'le ATATÜRK'e yollar .
Mektubun içeriği şöyledir :- ' Muhterem ATATÜRK , Yaver bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkındaki emirlerinizi aldım . Ancak , arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve Cumhurbaşkanı ATATÜRK gibi büyük birisi bulunduğu için ; bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme , hem yasalarımız , hem de mantığımız izin vermedi . Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpaşa Lisesi'neparalı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım . Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları da ekteşahsınıza takdim ediyorum ... '
ATATÜRK bu mektup üzerine , devrin Başbakanı İsmet İnönü'ye telefon ederek :- ' Bak Senin Milli Eğitim Bakan'ın bana ne yaptı ' diyerek olayı anlatmış .İnönü'de , Bakan'ı adına kendisinden özür dilemiş .
ATATÜRK :- ' Yok , yok ! ' demiş , ' Özür dileme . Bilakis çok memnun oldum . Keşke her devlet adamı ,bu medeni cesarete sahip olabilse ve böylece bize doğruyu gösterebilse ... '
Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının , unutulup gitmesine gönlü razı olmayan Bakanın yeğeni yüksek mimar H.Rahmi ÖZMEN , 15.08.1985 günü bu mektubu gazeteci yazar Vahap Okay'a iletir .O da 15.09.1985'te gazetesinde yayımlar .

Hiç yorum yok: