14 Ocak 2010 Perşembe

HER ŞEY DEĞİŞTİ,DEĞİŞİYOR,DEĞİŞECEK!...

Emekçi eskiden köleydi,sonradan sonraya işçilerdi.

Toplumlar kabileydi;halklaştı,uluslaştı.
Yönetimlerin başı gökteydi,ayaklar yere değdi,demokratlaştı.
Evler sazdı,topraktı,ağaçtı,taştı;betonlaştı.
Arabayı insan çekerdi;çekici at oldu,sonra motorlaştı.
Yerleşim birimi köydü; kentleşti,metropolleşti.
Silahlarımız sopaydı;oklaştı,tüfekleşti,toplaştı,füzeleşti.
İnsan yerde yürürdü;uçaklaştı.
Gemi yelkenliydi;buharlaştı,mazotlaştı,atomlaştı.
Üretim tarımsaldı;makineleşti,sanayileşti,robotlaştı.
Bilim soyuttu,biçimseldi;somutlaştı,deneyselleşti
Sular akar giderdi;barajlaştı,elektrikleşti
Mum ışığında görünürdü aynalar,gazlambasından sonra neonlaştı.
Kadın köle gibiydi,insanlaştı.
Doğa,toplum ve insanın evrimiyle birlikte değişip dönüşeceksin.
Her kim ki dünyayı değişmez sanır,aklı ortaçağın karanlıklarına
takılıp kalmıştır;değişmeyi doğal saymayan,mutsuzluğun en siyah
çukuruna yuvarlanır.
Değişeceksin!..


Not:
Bu yazı İlhan Selçuk'un Japon Gülü kitabından alıntılandı.
Yazarımıza teşekkür eder, acil şifalar temenni ederim.

Hiç yorum yok: