23 Ağustos 2010 Pazartesi

Herkes iş başına

Yere basan ayağa iş yoksa,
Kavrayan ele, konuşan dile,
Çaresiz babaya, çileli anaya iş yoksa,
İş yoksa nişanlıya, yeni evliye,
İş yoksa mavi tuluma, beyaz önlüğe…


İş düşüyor sıkılan dişe, düşünen başa,
Isırılan yumruğa iş düşüyor.


İşten atıldıysa Aydın'ın inciri,
Tosya'nın pirinci pazardan kovulduysa.
Pusuya düşürüldüyse Konya Ovası,
Yatağında öldürüldüyse Diyarbakır karpuzu,
Çürütüldüyse Tuz Gölünün tuzu.


İş düşüyor yurtsever hocaya,
Hekime, hakime, savcıya, sanatçıya iş düşüyor.


İş yoksa pancara, mısıra, fındığa,
İş yoksa hamsiye, palamuda, mezgide,
Tekirdağ'ın sarı kızına,
Rize'nin çay filizine iş yoksa…


İş düşüyor dokumacıya, doğramacıya,
Madenci ile makiniste iş düşüyor…


Amerikan sigarası patron olduysa,
İşten attıysa Samsun'u, Bafra'yı, Yenice'yi,
Başa geçtiyse Beşinci Kol Beyi,
Teslim ettiyse tarlayı, tapanı, kutsal bahçeyi…


İş düşüyor emekliye, şoföre, aşçıya
Yerdeki taşa, gökte uçan kuşa iş düşüyor.

Yoğurda, süte, nohuda…
Ovaların bereketine, toprağın kutlu etine
Geçirildiyse Fransız üniforması,
Çalıştırılıyorsa hepsi gavur hesabına.


İş düşüyor tornacıya, makineciye,
Ebeye gebeye, eczacıya iş düşüyor.

Atatürk Çiftliği'nin boynu vurulduysa,
Tuzak kurulduysa Ceylanpınar'a,
Domuzları tıka basa doyurup da
Aç bıraktılarsa tiftik keçisini.


İş düşüyor kazmaya, küreğe, tüfeğe,
İş düşüyor çarpan yüreğe…


Tıkadılarsa fabrika bacalarını,
Kestilerse çarşıların damarlarını,
Maltepe'de, Kocaeli'nde, Bursa'da,
Falakaya yatırdılarsa dokumayı, petrokimyayı,
Kırdılarsa sanayinin kollarını…

İş düşüyor mimara, mühendise,
Tüccara, yurtsever polise iş düşüyor.
İş düşüyor Ayşe'ye, Fatme'ya, Ali'ye, Veli'ye!
İş düşüyor ölüye diriye…


Haydi! Herkes işbaşına!

Hüseyin Haydar
12 Eylül halk oylamasında da herkese HAYIR oyu vermek düşüyor.Kahve rengi toprak rengidir,berekettir köylüyü temsil eder, emeği temsil eder.Haydi iş başına.

20 Ağustos 2010 Cuma

Niçin Hayır?...

1 Devlet arazilerinin, orman arazilerinin peşkeş çekilmesine HAYIR

2 Kamu kurumlarının yabancı ve yandaşa kelepir satışına HAYIR

3 Yargısız infazlara HAYIR

4 Egemenlerin hukukuna HAYIR

5 Sağlığın özelleştirilmesine HAYIR

6 Eğitimin özelleştirilmesine HAYIR

7 YÖK sistemine HAYIR

8 Devlet bankalarıyla yandaş beslemeye HAYIR

9 Sarı sendikacılığa HAYIR

10 Yandaş medyaya HAYIR

11 Perişan çiftçinin anasını da alıp gitmesine HAYIR

12 Tekel işçilerinin sefalete terk edilmesine HAYIR

13 Et ithalatına HAYIR

14 Artan işsizliğe HAYIR

15 Maden kazalarına HAYIR

16 Sel ve su baskınlarına HAYIR

17 7 yıldızlı otellerde iftar yemeklerine HAYIR

18 Seçim dönemlerinde makarna ve bulgura HAYIR

19 Deniz fenerlerinin bulanık sularda yüzdürülmesine HAYIR

20 İhalelerden komisyon alan siyasetçilere HAYIR

21 Halk yoksullaştıkça zenginleşen siyasetçilere HAYIR

22 Yedi göbek akrabası işadamlığına soyunan siyasetçilere HAYIR

23 Ali Dibolara HAYIR

24 Milletvekili dokunulmazlığına HAYIR

25 Kara paranın aklanmasına HAYIR

26 Dini duyguların sömürülmesine HAYIR

27 Müslümanlığın dolara ve avroya endekslenmesine HAYIR

28 İlgisiz alanlarda imam devlet memurlarına HAYIR

29 Etnik milliyetçiliğe HAYIR

30 Kökten dinciliğe HAYIR

31 Habur mahkemelerine HAYIR

32 Orta Doğu’da eşbaşkanlığa HAYIR

33 İsrail ile gizli ilişkilere HAYIR

34 İsrail’e toprak kiralamaya HAYIR

35 Hamas yarenliğine HAYIR

36 Başımıza çuval geçirilmesine HAYIR

37 Avrupa kapısında beklemeye HAYIR

38 Gümrük birliğine HAYIR

39 ABD üslerine HAYIR

40 Faşist kafalarla demokrasi piyesine HAYIR

41 Polis devletine HAYIR

42 Liberalizme HAYIR

16 Ağustos 2010 Pazartesi

HAYIR DA HAYIR VAR!

12 Eylül Anayasa oylamasında oyunuz hayırlara vesile olsun.

REFERANDUM DA "EVET" ÇIKARSA NE Mİ OLUR ?

Referandumda “evet” çıkarsa;
* Siz artık yabancılara toprak satışlarını engelleyemeyeceksiniz.
* Siz mayınlı arazilerin 49 yıllığına yabancılara kiralanmasını da önleyemeyeceksiniz.
* Siz Cumhuriyet’in dönüştürülmesini engelleyemeyeceksiniz.
* Siz Türkiye’nin başkanlık sistemine geçip eyaletlere bölünmesini de önleyemeyeceksiniz.
* Anglo-Amerikan sisteminin ülkeyi bölüp, “YUT”masını engelleyemeyeceksiniz.

* Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine aykırı olmasına rağmen, bir emperyalist proje olan eğitimin yerelleştirilmesini ve eğitimde “Eğitim Birliği Esası”nın yok edilerek ana dillerin kullanılmasına da ses çıkaramayacaksınız.

* Hatta içiniz yansa da, 82 Anayasası’nın “Değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez” maddelerinin, ayaklar altına alınıp paspas edildiğini görseniz bile başvuracak yüce bir makam göremeyeceksiniz.

* Türk kimliği, ülkenin milleti ile bölünmez bütünlüğü yok edildiği takdirde ses çıkaramayacak ve bunu engelleyemeyeceksiniz.

* Türkiye’nin Amerikan mandası olmasını, zaten emperyal işgalin 1945 yılında başlamasıyla elinden alınan tam bağımsızlığının da yok edilmesini engelleyemeyeceksiniz.

*Yüce divan’dan kaçma planlarına HAYIR!


*AKP güdümlü yargı tezgâhına HAYIR!

*Yargıçların kadı yapılmasına HAYIR!

*12 Eylül yobazlığına HAYIR!

*BOP Eşbaşkanlığına HAYIR!

*Mafya-tarikat saltanatına HAYIR!

*Kirli para vurgunculuğuna HAYIR!

*İşsizliğe, yoksulluğa HAYIR!

*Cemaat soygunculuğuna HAYIR!

*Kadınların köleleştirilmesine HAYIR!

*Şeyhliğe, müritliğe, cariyeliğe HAYIR!

*Türk Ordusu’na düşmanlığa HAYIR!

*Bölücü açılımlara HAYIR!

*Cumhuriyet yıkıcılığına HAYIR!

*ABD ve AB dayatmacılığına HAYIR!

*AKP şerrine HAYIR

Canım Yurttaşım,

Türkiye’nin parçalanmasına izin verme

Mührü HAYIR’a vur!


(İnternetten alıntı.)