3 Mayıs 2014 Cumartesi

BİR GÜZELE

Bir güzele gönül verdim,
Her zorluğa göğüs gerdim.
Sevdim bir dünya güzeli,
Bahçesinde güller derdim.

Gönül daldan dala konar,
Bilmem sevgiden ne anlar.
Kötüye düşmüşse gönül,
Sevenlerde sevda söner. 

Sevgi söndü gönlüm kırık,
Sevmem ben kimseyi artık.
Seven  sevgiyi büyütsün,
Bizler bunu başarmadık.

TURGUT İBİŞ

DAĞ ORMAN

Gezip dereyi,ovayı,
At başından kederi.
Ormanda al oksijen,
Dağıt bütün efkarı.

Yaylayı,tepe,kıyıyı
Ormanın kenarını.
Oralarda görürsün,
Oğlak,kuzu,sıpayı.

Topla dağ kekiğini,
Labada,kuzu kulağı.
İşte dağım böyledir,
Çözer her meseleyi.

Dağda yakma ocağı,
Yakar bütün ormanı.
Aniden söndürülmez,
Tüter durur dumanı.

TURGUT İBİŞ