28 Ağustos 2011 Pazar

ÖMER HAYYAM

        ÖMER HAYYAM BU ŞİİRİ TAM 800 YIL ÖNCE YAZMIŞ !
        
        
        'Irmaklarından şaraplar akacak' diyorsun
        Cennet-i alâ meyhane midir?
        'Her mümin'e iki huri' diyorsun
        Cennet-i alâ kerhane midir?
        * * *
        Tanrı bize cennette vaat ettiği şarabı
        Niçin haram etsin bu dünyada, akla sığar mı?
        Bir sarhoş arap, devesini vurmuş Hamza'nın
        Peygamber de yasak etmiş arap'a şarabı
         * * *
        Beni özene bezene yaratan kim? Sen
        Ne yapacağımı da yazmışsın önceden
        Demek günah işleten de sensin bana
        O zaman nedir o cennet cehennem?
        * * *
        Kim senin 'yasa'nı çiğnemedi ki söyle?
        Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle.
        Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer
        Seninle benim aramda ne fark kalır ki söyle
        * * *
        Tanrı bizi çamurdan yarattığında
        Biliyordu bu dünyada ne işimiz olacak
        İşlediğim günahlar hep onun emriyledir
        O halde cehennemde beni niçin yakacak?
         * * *
        İsyan edip karşında duracağım, neredesin?
        Karanlığı, ışığa yoracağım, neredesin?
        İbadete karşılık cenneti alacaksam
        'Bağış mı ticaret mi' diye soracağım, neredesin?
        * * *
        Kör cehalet çirkefleştirir insanları.
        Suskunluğum asaletimdendir.
        Her lafa verecek bir cevabım var elbet
        Lakin bir lafa bakarım laf mı diye,
        Bir de söyleyene bakarım adam mı diye
        * * *
        Dünya, üç beş bilgisizin elinde
        Sanırlar ki tüm bilgiler kendilerinde
        Üzülme, eşek eşeği beğenir
        Bir hayır var sana kötü demelerinde
        * * *
        Sen bu dünyanın sırrına eremezsin
        Erenlerin dilini de sökemezsin
        Öyleyse iç şarabı, cennet et dünyayı
        Öteki cennete ya girer, ya giremezsin
        * * *
        Niceleri geldi, neler istediler
        Sonunda dünyayı bırakıp gittiler
        Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?
        O gidenler de hep senin gibiydiler
         ******
        İçin temiz olmadıktan sonra
        Hacı hoca olmuşsun kaç para
        Hırka, tespih, post, seccade güzel
        Ama TANRI KANAR MI BUNLARA?
        
        Sen sofusun hep dinden dem vurursun
        Bana da sapık dinsiz der durursun
        Peki, ben ne görünüyorsam O'yum
        YA SEN NE GÖRÜNÜYORSAN O'MUSUN?
        
        Sen içmiyorsan içenleri kınama bari
        Bırak aldatmacayı ikiyüzlülükleri
        ŞARAP İÇMEM DİYE ÖVÜNÜYORSUN AMA
        YEDİĞİN HALTLAR YANINDA ŞARAP NEDİR Kİ..
        
        Ey kara cübbeli senin gündüzün gece
        Taş atma dünyayı bilmek isteyenlere
        ONLAR YARATANIN SANATI PEŞİNDELER
        SENİNSE AKLIN ABDEST BOZAN ŞEYLERDE....
        
        Ben kadehten çekmem artık elimi;
        Tutmam senin kitabını minberini.
        Sen kuru bir softasın, ben yaş bir sapık
        CEHENNEMDE SEN Mİ DAHA İYİ YANARSIN, BEN Mİ?..
        
        Seni kuru softaların softası seni
        Seni cehenneme kömür olası seni
        Sen mi haktan rahmet dileyeceksin bana ?
        HAKKA AKIL ÖĞRETMEK SENİN HADDİNE Mİ ?
        
        Yaşamın sırlarını bileydin
        Ölümün de sırlarını çözerdin
        Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok
        YARIN AKILSIZ NEYİ BİLECEKSİN
        
        Ey kör!
        Bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş !
        Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş !
        Şu durmadan kurulup dağılan evrende
        BİR NEFESTİR ALACAĞIN, O DA BOŞTUR BOŞ !
        
        İzninizle bir dörtlük te benden:
DÜNYA DEDİĞİN BİR BAKIŞIMIZDIR BİZİM.
CEYHUN NEHRİ BOŞUNA DÖKTÜĞÜMÜZ GÖZ YAŞIDIR BİZİM.
CHENNEM BOŞUNA DERT ÇEKTİĞİMİZ GÜNLER,
CENNETSE GÜN ETTİĞİMİZ GÜNLERDİR BİZİM.

18 Ağustos 2011 Perşembe

Müslüman'a haram çeşmesi!...

Osmanlının başkenti Bursa’da Müslüman bir kişi, eskilerin Yahudilik Çarşısı denilen bugünkü Arap Şükrü Sokağı’nın girişine bir çeşme yaptırır. Çeşmenin başına da bir kitabe yazdırtır: “Bu çeşmenin suyu her kula helâl, Müslüman’a haram”
Osmanlının başşehrinde bir çeşme ve bu çeşmenin başında da böylesi bir yazı…Çeşmeden çok kitabede yazılanlar, kısa sürede yayılır bütün Bursa’ya. Bir dedikodu bir dedikodu ki alır gider başını. Bursa’nın Müslüman ahalisi hop oturur hop kalkar bu nasıl fitnedir diye…Ahali, dayanamaz varır kadıya. Şikâyet üstüne şikâyet… Kadı, şikâyetler karşısında hayrat sahibi adamı yaka paça yakalatır; getirtir huzura.
Vatandaş memnun. Mahkeme salonu dolar tıklım tıklım. Kadı, sorar:
“Bu nasıl fitnedir, dini İslam, ahalisi Müslüman olan koca devlette, sen kalk hayrattır, sebildir diye çeşme yap, ama suyunu Müslüman’a haram et! Olacak iş midir? Nasıl anlayıştır? Nasıl mantıktır? Nasıl izandır? Aklını mı yitirdin!
Hayrat sahibi adam, bozmaz istifini; gayet sakin:
“Müsaade buyurun” der. Sebebi vardır, delili vardır, ispatı vardır.”
Kadı hiddetlenir: “Ne delili, ne ispatı! Her şey apaçık ortada değil mi? Sen fitne çıkardın! Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın! Nifak soktun topluma, vaciptir katlin!”, der. Der demesine de bir yandan da merak eder nedir delili? Nasıl olur bu kadar aleni yapılan işin delili? İspatı? Sorar hayrat sahibi adama:
“Nedir gerekçen, delilin, ispatın, her neyse?”    Hayrat sahibi adam:
“Bir Sultan´a söylerim, başkasına diyemem”, diye cevap verince, yine karışır ortalık. Dinleyenlerde homurdanmalar. Kadı kararsız…Söz bu ya, kulaktan kulağa ulaşır Sultan’a. Sultan öncesini de bildiği bu
olaydan dolayı zaten bir hayli kızgındır:  “Tez elden getirilsin bu gafil huzuruma!”, diye emir verir. Hayrat sahibi adam yaka paça götürülür
Sultan’ın huzuruna. Sultan; esmer, orta boylu, geniş omuzlu, sol yanağında kapanmış bir yaranın izi olan şakakları kırlaşmış orta yaşlı bu adama hiddetle bakar:
“De bakalım ne diyeceksen bre gafil! Bu nasıl iştir ki, hem çeşme yaptırırsın hayır işlersin hem suyunu her kula helâl, bir tek Müslüman’a haram edersin” Adam, kaldırır başını padişahın gözlerine bakar:
“ Sağlam delilim vardır Sultan’ım, lâkin ispat ister.”,der.
“Sağlam delil mi? Nedir delilin, neyi ispatlayacaksın?
“ Müsaade ederseniz”
“ Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin, ya ispatlayamazsan!”
“O zaman vereceğiniz hükme kıldan incedir boynum, Sultanım”
“Peki, göster delilini, ispatla bakayım!
“Sultan’ım, ispat için sizden arzım olacak, yerine getirilmesini isterim.
Sultan, la havle çeker ya yine de: “peki, de bakayım!”,der.
“Sultan’ım her hangi bir havradan rastgele bir hahamı sebepsiz, izahsız yaka paça tutuklatın.
Dediği yapılır adamın. Bir anda karışır ortalık… Azınlıklarda bir telaş, bir öfke ki sormayın. Başta Museviler, “Ne oluyor,  din adamımız ne yaptı ki tutuklanır. Bu ne zulümdür! Biz kefiliz kendisine. Ne gerekirse söyleyin yapalım. O, masumdur; gerekirse kefalet öderiz…” Toplantılar, gösteriler, mektup üstüne mektup… Ardı arkası kesilmez.

Bir hafta sonra hayrat sahibi adam çıkar Sultan’ın huzuruna:
“Sultan’ım, hahamı artık bırakmak zamanıdır”, der ve haham bırakılır.
Azınlıklar mutlu… Sultan’a teşekkürler, hediyeler… Hayrat sahibi adam, Sultan’a: “Aynı tutuklatmayı herhangi bir kiliseden bir papaz için yaptırınız, Sultan’ım”, der. Padişah, yine la havle çeker ya. Sonucu o da merak etmektedir. “Peki”, der. Aynı işlem, aynı usulle bugünkü Karaağaç mahallesinde bulunan bir kilisenin papazı için de uygulanır. Papaz tutuklanarak atılır zindana. Tepkiler had safhada. Galeyan gelir Bursa’daki azınlıklar. Bursa’da olduğu kadar civar şehirlerde de gösteriler yapılır. Hatta Bizans elçisi ile
birlikte birkaç ülkenin elçisi de girer devreye. Nasıl olur, sorgusuz sualsiz, suçsuz günahsız biri hangi gerekçeyle içeri atılır, diye. Dolunca haftası o da serbest bırakılır. Mutluluk ve sevinç gösterileri bir
kat daha artar. Teşekkürler, şükranlar… Levantenler, din adamlarına kavuşmanın mutluluğu ile daha sıkı sarılırlar birbirlerine. Padişah, çağırır hayrat sahibi zatı huzuruna: “tamam mı?” der.
Adam:“Sultan’ım son bir arzım var; sonra hüküm zamanıdır!”
“Şimdi nedir isteğin?”
“Efendim başkentimiz Bursa’nın sevilen, sözü en çok dinlenilen, itimat edilen âlimini alınız minberinden aynı şekilde”
Dediği yapılır adamın. Ulu Caminin imamı, vaazının ortasında alınır sorgusuz sualsiz… Yaka paça götürülür, atılır zindana. Bir Allah”ın kulu çıkıp da tek bir kelam etmez.  “Ne oluyor, ne yapıyorsunuz hiç olmasa vaazı bitene kadar bekleyeydiniz,” demez. Peşinden giden de olmaz, arayan, soran da… Bir hafta, geçer aradan: “Nerede bizim imam?” diyen de çıkmaz, merak eden de… Ulu caminin bu âlim, sözü sohbeti dinlenir imamın yerine sıradan bir imam atanır. Halk halinden memnun… Memnun olmakla kalsa iyi âlim imamın  ardından başlar bir dedikodu:“Biz de onu adam gibi adam bellemiştik, hoca bellemiştik”“Kim bilir ne haltlar karıştırdı da tutuklandı…“Vah vah! Acırım arkasından kıldığım namazlara…”
Sultan, seyreder, şaşkınlık ve üzüntü ile bütün bu olup biteni… Hayratsahibi adam, gelir huzura:
“Ey büyük Sultan’ım! İrade buyurunuz lütfen! Böylesi Müslümanlara su helâl edilir mi?
Sultan suskun, çağırır zindana attırdığı âlim imamı haleleşmek için.
…                                                    
Ve yedi yüz yıl geçer aradan.
Şimdi dönüp bir bakın bakalım bu kadar yıl sonra şu güzelim memlekete:
BÖYLESİNE HER ŞEYE SUSKUN BU MİLLETE, HER KARIŞ TOPRAĞI ŞEHİT KANLARI İLE
SULANMIŞ; YEDİ İKLİM, YETMİŞ RENK BU GÜZELİM ÜLKE HARAM DEĞİL DE NEDİR?