11 Mart 2015 Çarşamba

RANTİYECİ...

Rant için orman yakanlar,
Sonra seyredip bakarlar,
Servete servet katarlar,
Korktum senden rantiyeci.

Yakarken için cız etmez,
Rantiyeci hiç hak yemez,
Ormanda canlı var demez,
Korktum senden rantiyeci.

İnşallah yüzünüz gülmez,
Doğanın kıymetin bilmez.
Düzgün işlerde görülmez,
Korktum senden rantiyeci.
Turgut İbiş